PLAN DE IGUALDADE PARA EMPRESAS DE MÁIS DE 50 TRABALLADORES


Este mes de marzo, é un mes importante para as empresas de entre 101 a 150 persoas traballadoras. Pois segundo a  Real Decreto-ley 6/2019 de medidas urxentes para a igualdade de trato e oportunidades entre mulleres e homes no emprego e a ocupación, este ano, estarán obrigadas a ter un Plan de Igualdade.

¿Pero qué empresas o teñen que facer? ¿E cáles son os prazos?

Se a tua empresa conta cun persoal de máis de 50 persoas traballadoras, enton deberedes elaborar e implantar un Plan de Igualdade, de acordo cos seguintes prazos:

Dende marzo 2020 Empresas de máis de 150 traballadores.
Dende marzo 2021 Empresas de máis de 100 traballadores.
Dende marzo 2022 Empresas de máis de 50 traballadores.

¿E como contabilizaremos o número de persoas traballadoras?

Teremos en conta o persoal total, sumándose todos os traballadores de cada centro de traballo independentemente do tipo de contrato (indefinido, de duración determinada, a tempo parcial ou a través de ETT). A comprobación deberémola realizar o último día dos meses de xuño ou decembro de cada ano.

Independentemente do número de persoas, o Plan de Igualdade, é obrigatorio cando o convenio colectivo así o diga, ou se existe un procedemento sancionador. Ademais diso, toda empresa estará obrigada a elaborar un rexistro salarial de valores retributivos medios.

¿Podemos facer o plan de igualdade de forma voluntaria?

Por suposto. As empresas que por lei non se atopen obrigadas a elaborar un plan de igualdade, poderán contar con él voluntariamente, coma unha acción de RSC de gran valor que mellorará asi mesmo a percepción da compañía cara a sociedade. ¿E cales son os beneficios?

  • Igualaremos as condicións e oportunidades de todo o persoal, coa consecuente mellora do ambiente de traballo.
  • Aumentaremos da productividade a través da implantación do principio de igualdade en todas as políticas da organización.
  • Evitaremos sancións.
  • Teremos vantaxe competitiva para a contratación coa Administración e con outras entidades públicas e privadas.

O marxe da elaboración dun plan de igualdade, cabe destacar, que todas as empresas están na obrigación de respetar a igualdade de trato e oportunidades tanto no ámbito laboral como social, empregando as medidas necesarias para evitar calquera tipo de discriminación de xénero.

AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS ADAPTADOS A PERSOAS CON MOBILIDADE REDUCIDA (Eurotaxi)

O obxecto desta orde é fixar as bases reguladoras para a concesión de axudas a persoas titulares de autorizacións de transporte da serie VT-N para a adquisición de vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi do tipo eco

O procedemento de concesión das axudas será de concorrencia non competitiva, e como elementos subvencionables nos encontramos a adquisición de novos vehículos taxi adaptados a persoas con mobilidade reducida, que reúnan as seguintes condicións:

a) Deben estar adaptados para o seu uso por persoas con mobilidade reducida. Para estes efectos, os vehículos deberán reunir as condicións previstas no Real decreto 1544/2007, do 23 de novembro, polo que se regulan os requisitos básicos de accesibilidade e non discriminación para o acceso e a utilización dos modos de transporte para persoas con discapacidade.

b) Os vehículos deberán ser adquiridos, dentro dos prazos fixados na orde.

c) En ningún caso se admitirán como subvencionables os vehículos de segunda man, nin os adquiridos a través dun contrato de

A contía total máxima asígnase inicialmente segundo o seguinte reparto, para as tres liñas obxecto de axuda, na que na liña de taxi adaptado (Eurotaxi) será de 150.000€.


ORDE do 29 de decembro de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para a adquisición de vehículos adaptados a persoas con mobilidade reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisións cero e vehículos taxi eco, e se convocan para o exercicio 2021, mediante tramitación anticipada (código de procedemento IF303A).

O PRINCIPIO DO FIN DOS CONTRATOS POR OBRA

Interesante nova do Xornal O PAÍS, onde nos di que o Tribunal Supremo cambia a súa doutrina e pon coto ó abuso xeneralizado da temporalidade nas subcontratas. Isto é porque ata finais do 2020, devandito Tribunal, admitía que a duración dun contrato de traballo por obra ou servizo determinado concertado por unha empresa prestadora de servizos, podíase limitar á duración da propia contrata.
Pero o pasado 29 de decembro, unha sentenza do pleno da Sala do social, conseguía modificar de raíz ese criterio.
Os sindicatos maioritarios, opinan que dita sentenza vén recoñecer unha das súas reivindicacións históricas e pon fin ó abuso xeneralizado da temporalidade nas subcontratas.
Outros expertos na materia consideran que este xiro xurisprudencial pode causar unha xeneralización dos contratos indefinidos, facendo que desaparezan os de obra e servizo, e mellorando así as condicións laborais de moitos traballadores.
Pero tamén recoñecen que o encarecemento do despedimento complicará moito as relacións laborais con respecto ás empresas subcontratistas, as cales se terán que pensar dúas veces o feito de ampliar os seus persoais.
Con todo isto, témese que haxa un imparto negativo no emprego, polo menos a curto prazo.
E ti ¿Que opinas?
#emprego #aspais #dereitos #melloras #centroespecialdeemprego #discapacidade

Recordos antes da chegada do Covid-19

Xornada sobre os centros especiais de emprego, en Cambados

Hoxe, lembramos unha das nosas xornadas sobre os Cee con e sen ánimo de lucro, celebrada no Concello de Cambados no verán de 2019.

Este ano 2020, poderíamos dicir que foi un dos anos máis complicados para a nosa civilización, para o ser humano. Pois a aparición do Covid-19, obrigounos a romper coas nosas rutinas, co noso día a día e ca nosa vida para unirnos en loita dunha pandemia mundial.

Por iso, non dudamos nin un momento en priorizar a seguridade de todas, rompendo coa maior parte do noso calendario para o 2020.

Pero como din os galegos, nunca choveu que non escampara. E dende ASPAIS, estamos seguros de que este ano novo será mellor có anterior. Que chegarán as apertas, os bicos, as reunións coa familia e cos amigos, e como non, recuperaremos o noso calendario, as nosas xornadas e os nosos eventos.

Como recordo do que foi e do que será este ano 2021, vos deixamos un recorte de prensa dunha das últimas xornadas feitas pola Asociación.

#voltaremos #porun2021mellor #aspais #centrosespeciaisdeemprego #discapacidade #inclusión #emprego


 

ASPAIS E FUNDACIÓN MENCER APOSTAN POLO DEPORTE COMO ELEMENTO DE CAMBIO SOCIAL

Non se podía rematar o ano de mellor maneira!
Estamos moi orgullosos de poder comunicarvos que grazas ó apoio incondicional da Fundación Mencer, ASPAIS conta cun novo membro na familia.
Alex Vidal, deportista na modalidade de Taekwondo, CLASIFICADO PARA OS XOGOS PARALÍMPICOS DE TOKIO 2020 que se celebrará o próximo verán.
Dende ASPAIS-Fundación Mencer, apostamos polo deporte como elemento de cambio social. Por iso queremos axudar a Alex a acadar os seus soños, sabendo que non só representa valores tan importantes coma o traballo, o esforzo e a constancia, senon que é un enorme exemplo de superación e simbolo de inclusión e igualdade para todas aquelas persoas con discapacidade.
Deixámosvos unhas fotos da entrega do seu «Baúl de Nadal» de mans da nosa xerente da asociacion.
Gracias Alex por non dubidar nin un momento en unirte a nós!
Que gran padriño para comezar este novo ano que estamos seguros, traeranos grandes cousas.
E agora sí… FELIZ ANO NOVO A TODOS!

 

*DÍA DOS DEREITOS HUMANOS*

🌏🌏🌏
Hoxe, así como todos os 10 de decembro, son unha oportunidade para reafirmar a importancia dos dereitos humanos para reconstruír o mundo que queremos, a necesidade de solidariedade global e a interconexión e humanidade que compartimos como seres humanos.

A Declaración Universal dos Dereitos Humanos é un documento histórico que proclama os dereitos inalienables que corresponden a cada persoa como ser humano, independentemente da súa raza, cor, relixión, sexo, idioma, opinión política ou doutra índole, orixe nacional ou social, posición económica, de nacemento ou calquera outra condición. Está dispoñible en máis de 500 idiomas e é o documento máis traducido do mundo.

«En definitiva, ¿onde comezan os dereitos humanos universais? En lugares pequenos, preto de casa; en lugares tan próximos e tan pequenos que non aparecen en ningún mapa (…) Se eses dereitos non significan nada nestes lugares, non significan nada noutro lugar. Sen unha acción cidadá coordinada para defendelos no noso contorno, a nosa vontade de progresar no resto do mundo será de balde»

-Eleanor Roosevelt-

                    Hoy, 3 de diciembre, celebramos o
🎊 Día Internacional das Persoas con Discapacidade 🎉
 

ASPAIS non podía esquecerse deste día tan importante para a INCLUSIÓN deste colectivo, pois o obxectivo desde día, non é outro que o de promover os dereitos e o benestar das persoas con discapacidade en tódolos ámbitos da sociedade, así coma a de concienciar sobre como afrontan as dificultades que se encontran no seu entorno social e laboral do día a día.

E que, todos coñecemos a algunha persoa con discapacidade o longo da nosa vida, pois os datos máis recentes nos din que no ano 2018, en España había case 2 millóns de persoas con discapacidade comprendidos entre os 16 e 64 anos, máis do 6% da poboación nese rango de idade.

E o curioso é que 2 de cada 3 persoas con discapacidade, toman a decisión de ni tan sequera buscar un emprego, pois non teñen esperanza de atopalo. E quizás non lle faltan razón para iso, pois no 2018 a taxa de desemprego deste colectivo era do 25,2%, fronte un 15,1 que afectaba a toda a poboación. Dato curioso ¿verdade?

Por iso, vos animamos á reflexión.

Síguenos en 

Centros Especiais de Emprego. A Asociación ASPAIS reúnese coa Conselleira de Emprego e Igualdade.

ASPAIS reúnese coa Conselleira de Emprego e Igualdade, María Jesús Lourenzana e con Covadonga Toca, Secretaria Xeral co obxectivo de impulsar melloras nos Centros Especiais de Emprego.

Centros Especiais de Emprego. ASPAIS estreita lazos coa administración en defensa dos cee.

O Presidente da Asociación Aspais, Xosé Ramón Dourado Lema, xunto coa Xerente da mesma, mantiveron un encontro coa Conselleira na que analizaron a situación dos Centros Especiais de Emprego en Galicia nun momento especialmente delicado marcado pola crise provocada polo Covid-19.

A reunión en Santiago de Compostela, tivo como obxecto, entre outros, presentar as principais liñas de actuación da asociación, creada a finais do 2018, e na que o presidente recoñece que en pouco tempo está tendo un aumento de apoios importante por parte dos centros.

ASPAIS non entende diferencias entre os Centros Especiais de Emprego.

Outro dos puntos que Aspais considera de vital importancia, son o apoio a tódolos Centros Especiais de Emprego, sen diferenciación de se son con ou sen ánimo de lucro. Por iso, instouse a Xunta a evitar modificacións nos criterios de apoio aos cee, xa que cambios constantes poden xerar problemas no desenvolvemento destos centros que, en xeral, fan as súas proxeccións a 5 anos.

Por último, instouse a necesidade de impulsar a formación das persoas con discapacidade, adaptadas ás necesidades do mercado laboral, de modo que se creen programas nas que se asegure unha maior competencia das persoas, pois recoñecen que en ocasións pérdense oportunidades de recuperación.

Dende Aspais, so podemos das gracias por recibirnos presencialmente, a pesar dos tempos tan difíciles que estamos a vivir e esperamos poder seguir mellorando e avanzando en prol dos Centros Especiais de Emprego, e como non, das persoas con discapacidade, considerando este último como o factor principal de defensa da nosa Asociación.


Síguenos en