Únete a nós

ADHESIÓN EN ASPAIS:

Poderán ser membros da Asociación as persoas físicas ou entidades con personalidade xurídica titulares de «Centros especiaiss de Emprego» en Galicia con ou sen ánimo de lucro e, como tal, consten inscritos no rexistro de C.E.E correspondente, ademáis de domicilio social en Galicia ou en caso de sociedades con domicilio social fora da Comunidad Autónoma de Galicia, teñan presencia operativa e estable nela durante o menos un ano previo a súa asociación en ASPAIS.

A afiliación á Asociación é voluntaria para o peticionario, debendo facer dita afiliación por escrito mediante solicitude dirixida ó Presidente da Xunta Directiva, quen someterá dita solicitude a súa aprobación ou denegación na seguinte Asamblea.

Para máis información :

Lua Piñeiro Devesa

Xerente Asociación ASPAIS

gerencia@aspais.org

Mov. 621 255 265/ 625149623

 

Osvaldo Fernández Pérez

Secretario Asociación ASPAIS

asociacion@aspais.org

Mov. 627458248

Rúa Isabel II, 13

36630 Cambados (Pontevedra)