Coñécenos

Velamos e defendemos os dereitos e intereses dos Centros con e sen ánimo de lucro da CCAA de Galicia.

Representamos o movemento asociativo  da discapacidad.

Buscamos a igualdade de dereitos  ante a administración.

Representación Nacional e Internacional  baixo a  Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE)