Orixe

A nosa historia xorde da xuntanza dunha serie de Centros Especias de Emprego con e sen ánimo de lucro de Galicia por unha necesidade de representación , loita e defensa destes ante diferentes situacións xurdidas. A raíz desa necesidade nace a Asociación Aspais, co obxectivo de avanzar no recoñecemento dos dereitos das persoas con discapacidade e acadar a plena cidadanía en igualdade de dereitos e oportunidades.

ASPAIS detecta a inquietude do sector da discapacidade en canto o momento actual de cambios que están xurdindo nas políticas actuáis de emprego por parte das administracións.