Aspais Logomarca Slogan

ASPAIS é unha asociación de carácter autonómico, constituido por persoas físicas ou xurídicas titulares de Centros Especiais de Emprego, que contan co seu domicilio social en Galicia ou teñen presencia na comunidad autónoma de Galicia.

AS NOSAS NOVIDADES

ASESORAMENTO

ENCLAVES LABORAIS

Real decreto 290/2004 del 20 de febrero

DEREITOS DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE

centros especiais de emprego

Real decreto 2273/1985 del 4 de diciembre

RELACIÓN LABORAL TRABALLADORES-CEE

REAL DECRETO 1368/1985, DEL 17 DE JULIO

QUE SON AS UNIDADES DE APOIO

Real decreto 469/2006 del 21 de abril

COMO CREAR O MEU PROPIO CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO

DECRETO 200/2005, DEL 7 DE JULIO

ASOCIADOS

¿QUERES ASOCIARTE CON NOS?

Todos os socios contan con centros de traballo calificados como Centros Especiais de Emprego , e na actualidad dan traballo a máis de 800 persoas con discapacidade en Galicia.

CONTACTO

Roberto Leandrez Represas

Xerente Asociación Aspais
Tfno. 621 255 265
gerencia@aspais.org

Osvaldo fernández pérez

Secretario Asociación Aspais
Tfno. 627 458 248
asociacion@aspais.org