• Categoría da entrada:Novas

DOG Núm. 225 Martes, 26 de novembro de 2019 Páx. 50148

Artigo 1. Ampliación do crédito orzamentario Amplíase o crédito consignado no artigo 50.1 para o programa III da Orde do 13 de agosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2018-2019 nas seguintes contías:

DOG Núm. 225 Martes, 26 de novembro de 2019 Páx. 50152

Primeiro. Modificar o crédito destinado ás axudas convocadas pola Orde do 13 deagosto de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade, e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2018-2019, redistribuíndo o crédito asignado en cada programa de axudas para a anualidade 2019 e sen variar o orzamento inicial.