¿QUÉ TIPO DE AXUDAS TEÑEN OS CEE?

Co fin de facilitar a súa actividade social, os centros especiais de emprego, poden recibir certas axudas:

  • 12.020,24 euros por posto de traballo creado con carácter estable, se o C.E.E supera o 90 por 100 de traballadores con discapacidade respecto ó total da súa plantilla.
  • 9.015,18 euros por posto de traballo creado de carácter estable se o número de traballadores con discapacidade do C.E.E está comprendido entre o 70 por 100 e o 90 por 100 do total do persoal.
  • Bonificación do 100% da cota empresarial ás Seguridade Social.
  • Ata o 50% do salario mínimo interprofesional (minorado en función da porcentaxe da xornada laboral e das incapacidades temporais).
  • Por adaptación de postos de traballo e eliminación das barreiras arquitectónicas.
  • Para equilibrar e sanear financeiramente ós Centros Especiais de Emprego. Só se pode solicitar unha soa vez, salvo no caso de CEE sen ánimo de lucro e que sexan de utilidade pública e imprescindibles.
  • Asistencia técnica gratuíta destinada ó mantemento de postos de traballo.
Tanto la cualificación de Centro Especial de Emprego, coma a xestión das distintas liñas de axuda (salvo a bonificación das cotas empresariais á Seguridade Social) están transferidas ás Comunidades Autónomas, polo que a normativa e Órganos Competentes diferirán en función da sede de traballo do Centro Especial de Emprego. Se o CEE ten centros en distintas Comunidades Autónomas, cada sede se rexera pola normativa da Comunidade Autónoma en que se halle.
Asesoramento Tipos Axudas