LEXISLACIÓN

Asesoramos en canto a lexislacións se refire, dereitos das persoas con discapacidade, que son as unidades de apoio, etc ...

ENCLAVES LABORAIS

Real decreto 290/2004 del 20 de febrero

A colaboración entre as empresas do mercado ordinario e centros especiais de Emprego en prol da inclusión das persoas con discapacidade no mundo laboral ordinario.

Real decreto 290/2004 del 20 de febrero

A colaboración entre as empresas do mercado ordinario e centros especiais de Emprego en prol da inclusión das persoas con discapacidade no mundo laboral ordinario.
Descargar pdf

DEREITOS DAS PERSOAS CON DISCAPACIDADE

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE

Dereitos universais. A igualdade de oportunidades mediante a promoción da autonomía persoal, a accesibilidade universal e o acceso o Emprego entre outras.

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, DE 29 DE NOVIEMBRE

Dereitos universais. A igualdade de oportunidades mediante a promoción da autonomía persoal, a accesibilidade universal e o acceso o Emprego entre outras.
DESCARGAR PDF

CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO

Real decreto 2273/1985 del 4 de diciembre

Coñece o regulamento dos C.E.E., a súa estructura e organización.

Real decreto 2273/1985 del 4 de diciembre

Coñece o regulamento dos C.E.E., a súa estructura e organización.
Descargar pdf

RELACIÓN LABORAL TRABALLADORES-CEE

Real decreto 1368/1985 del 17 de julio

Relación laboral de carácter especial das persoas con discapacidade que traballan en centros especiais de emprego.

Real decreto 1368/1985 del 17 de julio

Relación laboral de carácter especial das persoas con discapacidade que traballan en centros especiais de emprego.
Descargar pdf

QUE SON AS UNIDADES DE APOIO

Real decreto 469/2006 del 21 de abril

As Unidades de Apoio son equipos multiprofesional cuxa función consiste en axudar a superar barreiras, obstáculos ou dificultades que os traballadores con discapacidade dos Centros teñen no proceso de incorporación a un posto de traballo, así como a permanencia e progresión do mesmo.

Real decreto 469/2006 del 21 de abril

As Unidades de Apoio son equipos multiprofesional cuxa función consiste en axudar a superar barreiras, obstáculos ou dificultades que os traballadores con discapacidade dos Centros teñen no proceso de incorporación a un posto de traballo, así como a permanencia e progresión do mesmo.
Descargar pdf

COMO CREAR O MEU PROPIO CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO

Decreto 200/2005 del 7 de julio

Coñece que é un Centro Especial de Emprego e infórmate de cales son os requisitos para a súa posta en funcionamento. Emprende dunha forma diferente

Decreto 200/2005 del 7 de julio

Coñece que é un Centro Especial de Emprego e infórmate de cales son os requisitos para a súa posta en funcionamento. Emprende dunha forma diferente
Descargar pdf