• Categoría da entrada:Novas

ASPAIS (Asociación para a promoción de actividades de integración socio laboral en Centros Especiais de Emprego) celebra unha charla informativa para todos o s Centros Especiais de Emprego

 

Se tratará de revelar e facer visibles entre outros temas:

  • Problemáticas das IPT tras a sentenza do pleno da sala cuarta do Tribunal Supremo do 29 de Novembro do 2018 (non poderá recoñecerse de xeito automático un grado de discapacidade do 33% aos pensionistas de incapacidade total, absoluta ou gran invalidez)
  • Discriminación entre centros con e sen ánimo de lucro a hora de optar a subvencións.
  • Novidades nas axudas/subvencións da nova convocatoria da Xunta de Galicia.
  • Visibilidade antes as administracións dos centros con ánimo de lucro.