¿QUÉ É UN CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO?

Conecenos Cee

C.E.E

Os Centro Especiais de Emprego (C.E.E) son unha figura creada pola Lei de Integración Social dos Minusválidos (LISMI). Actualmente denominada Lei Xeral de Discapacidade (LGD) co fin de favorecer a inserción laboral das persoas con discapacidade en España.
O obxecto principal é a de proporcionar ós traballadores con discapacidade a realización dun traballo produtivo e remunerado adecuado ás súas características persoais, e que facilite a integración laboral dos mesmos no mercado ordinario.

A diferencia entre un C.E.E con respecto a calquera outra empresa ordinaria radica a plantilla do primeiro debe estar formada por, como mínimo, o 70% do deu persoal con discapacidade, co mínimo dun grao do 33% de discapacidade
Conecenos Cee 2
Ademais diso, os C.E.E traballan para asegurar un emprego remunerado, facilitando o tránsito a empresa ordinaria, así coma a prestación de servizos de axuste persoal e social que os traballadores precisen según a súa discapacidade.