• Categoría da entrada:Novas

🌏🌏🌏
Hoxe, así como todos os 10 de decembro, son unha oportunidade para reafirmar a importancia dos dereitos humanos para reconstruír o mundo que queremos, a necesidade de solidariedade global e a interconexión e humanidade que compartimos como seres humanos.
A Declaración Universal dos Dereitos Humanos é un documento histórico que proclama os dereitos inalienables que corresponden a cada persoa como ser humano, independentemente da súa raza, cor, relixión, sexo, idioma, opinión política ou doutra índole, orixe nacional ou social, posición económica, de nacemento ou calquera outra condición. Está dispoñible en máis de 500 idiomas e é o documento máis traducido do mundo.

«En definitiva, ¿onde comezan os dereitos humanos universais? En lugares pequenos, preto de casa; en lugares tan próximos e tan pequenos que non aparecen en ningún mapa (…) Se eses dereitos non significan nada nestes lugares, non significan nada noutro lugar. Sen unha acción cidadá coordinada para defendelos no noso contorno, a nosa vontade de progresar no resto do mundo será de balde»
-Eleanor Roosevelt-

#igualdad #DerechosHumanos #DiaDeLosDerechosHumanos #aspais