Asociado:CLN

SERVIZOS INTEGRALES GRUPO CLN

  • Servizos de limpeza
  • Xardinería
  • Control de plagas
  • Servizos Auxiliares
  • Servizos Medioambientais
  • Mantemento Instalacións deportivas
Rúa Avenida de Madrid 38, Entreplantas D-E 27002, Lugo