Web Distribuciones Amoenda

Amoenda Logotipo Color

Centro Especial de Emprego sito en Bergondo, A Coruña, busca persoa con coñecementos en Relacións Laborais.

A túa función principal, será asegurar unha correcta xestión laboral do CEE conforme aos procedementos establecidos dentro do marco legal vixente.

Tamén deberás ter coñecemento en temas relacionados con:

– Cálculo, pago e revisión de nóminas e finiquitos.
– Comunicación coas diferentes Administracións Públicas (Sistema Red, Siltr@, SEPE).
– Conciliación de seguros sociais.
– Peche mensual e reportes.
– Tramitación de subvencións e bonificacións.
– Cálculos e regularización de IRPF e presentación dos modelos 111 e 190.

– Preferiblemente con coñecemento en temas de recursos humanos.

Imprescindible estar en posesión do CERTIFICADO DE DISCAPACIDADE en vigor, igual ou superior o 33%

CONDICIÓNS:

– Traballo de luns a venres en xornada de mañá.

– Contrato indefinido.

– Salario según convenio.

Para solicitar este traballo envía os teus datos por correo electrónico a gerencia@aspais.org