TRANSPARENCIA

ESTATUTOS ASPAIS

Estatutos da asociación empresarial

Asociación para a promoción de actividades de integración sociolaboral en centros especiais de emprego (ASPAIS)

Real decreto 290/2004 del 20 de febrero

A colaboración entre as empresas do mercado ordinario e centros especiais de Emprego en prol da inclusión das persoas con discapacidade no mundo laboral ordinario.
Descargar pdf